ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Ι

Το 1987 ιδρύεται το Σωματείο εργαζομένων που υπηρετούν στη ‘’Δικαστική φυλακή Κορυδαλλού’’. Το Σωματείο της φυλακής Κορυδαλλού Ι έχει τον μεγαλύτερο αριθμό μελών-εργαζομένων στις Ελληνικές φυλακές. Το Σωματείο μας είναι μέλος της ‘’Ομοσπονδίας Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδας’’.


Σκοπός του Σωματείου είναι μελέτη, η προστασία και προαγωγή των συμφερόντων των μελών του καθώς και η προάσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Η ανάπτυξη ταξικής συνείδησης και πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των εργαζομένων.

Η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και η ανάπτυξη του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών.

Η προάσπιση των δημοκρατικών ελευθεριών, η ανάπτυξη των αρχών του ελεύθερου συνδικαλισμού, ο σεβασμός των διεθνών συμβάσεων εργασίας, η ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος, η πάλη για την δημιουργία κράτους δικαίου.

Η διασφάλιση και η κατοχύρωση της προσωπικής αξιοπρέπειας των μελών.
    Blogger Comment
    Facebook Comment